Condicions de reserva

1. Per formalitzar la reserva s'ha de fer un avançament del 30% del total de l'estada a Cal Modest al nostre número de compte que us facilitarem.

2. Quant ja està fet l'avançament s'ha d'enviar per email o fax el justificant bancari.

3. L'import restant s'ha d'abonar abans de deixar la casa rural amb efectiu o targeta.

4. Acceptem animals de companyia.

5. Disposem de 2 bressols i llits addicionals (no inclosos al preu del lloguer de la casa), el cos de cada llit és de 15€ per nit.

6. En compliment de la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana i en concret de l'Ordre IRP 352/2009 sobre l'obligació dels establiments d'hostatge a facilitar les dades de les persones que s'hi allotgin, el dia d'entrada caldrà entregar  una còpia de tots, els DNI/NIE de les persones majors de 16 anys que s'allotjaran a la casa.

7. Obligacions:

Si duran la vostra estada teniu qualsevol problema o trobeu a faltar alguna cosa podeu contactar amb els propietaris al telefon 662505066.

8. Anul·lacions:

L'anul·lació d'una reserva produeix uns despeses calculades sobre l'import de la paga i senyal de la reserva: "DECRET 53/1994 8 de febrer, sobre el règim de preus, reesrves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic (Correcció d'errada en el DOGC núm.1904, pàg. 3725 de 3.6.1994)" Article 32

9. Rescabalament: L'anul·lació de la reserva donarà lloc en els supòsits que s'ementen en l'article anterior, a retenir, com a màxim, les quantitats següents:

  • El 5% de la paga i senyal, quan l'anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d'antelació a la data fixada per ocupar l'establiment.
  • El 50% de la paga i senyal , quan l'anul·lació s'efectuï amb trenta o menys dies i més de set.
  • El 100% de la paga i senyal, quan  l'anul·lació s'efectuï amb menys de set dies d'antelació.

En cas de circumstàncies fora de control del client o per causa major s'aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat d'anul·lacions.

10. Privacitat de les dades:

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en la reserva o formulari per sol·licitar informació, o en altres comunicacions, seran incorporades en un fitxer creat i mantingut per Cal Modest i no seran utilitzades per cap més finalitat que per la qual foren recollides. L'interessat té els drets d'accés, rectificació, cacel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer, Cal Modest, domiciliada al C/ Llibertat, 64 25331 Tornabous (Lleida) o a través de hola@casaruralcalmodest.com.

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L'ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS.

Reserva online